ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง จังหวัดพะเยา