ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด


แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
194
เดือนที่แล้ว
1,058
ปีนี้
11,010
ปีที่แล้ว
16,794
ทั้งหมด
59,022
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

1
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

นายก อบต.บ้านมาง รองนายก อบต.บ้านมาง ผู้สูงอายุ จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้ร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เมืองมาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

05 เมษายน 2566

จัดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง โดยนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

16 มีนาคม 2566

กิจกรรมป้องกันหมอกควันและไฟป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่ตำบลบ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา นำโดย พ.อ.พิสิษฐ์ มุขเพชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง นำโดยนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมเมืองมาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมป้องกันหมอกควันและไฟป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่ตำบลบ้านมาง

08 มีนาคม 2566

ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านมาง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การเตรียมความพร้อม การจัดการ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านมาง

17 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเน่าเสียบริเวณรางระบายน้ำสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่ที่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางโดยนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ,ประธานสภา อบต.บ้านมาง ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมาง และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านมาง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเน่าเสียบริเวณรางระบายน้ำสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่ที่ 11 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านทุ่งเจริญ นั้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1.ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ มาฉีดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกบริเวณรางระบายน้ำ 2.ให้ครัวเรือนที่เป็นต้นเหตุในการปล่อยน้ำเสียออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะให้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อรองรับน้ำภายในครัวเรือนตนเอง 3.ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากรางระบายน้ำดังกล่าวร่วมกันระดมทุนทรัพย์โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อท่อ pvc วางตามแนวรางระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่หลงเหลือจากครัวเรือนบางส่วนให้ไหลออกไปยังปลายรางระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของคราบสกปรกบริเวณรางระบายน้ำในชุมชนบริเวณจุดที่เป็นปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างหรือปรับปรุงรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในคราวต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้กำชับให้กองช่าง ออกสำรวจ ออกแบบ การก่อสร้างร่วมกับผู้แทนของชุมชนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

06 กุมภาพันธ์ 2566

ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
14 มกราคม 2566

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายถนัด มูลศรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าชุดอปพร.อบต.บ้านมาง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง (เมืองมาง 1)

27 ธันวาคม 2565

ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

โครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง (เมืองมางฯ) เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับประชาชนในพื้นที่

09 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ อปท.ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง นำโดย นายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ อปท.ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ และสูตรอาหารสำหรับลดต้นทุนในการเลี้ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นราษฏรผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ด้านรายได้ จำนวน ๒๑ ราย และประชาชนผู้สนในเข้าร่วมโครงการ อีก ๒๙ ราย (รวม ๕๐ ราย) และได้รับเกียรติจาก นายบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในพพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าว ร่วมกับ สำนักงานเกษตร/สำนักงานประมง/สำนักงานพัฒนาชุมชน และ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเชียงม่วน ณ ห้องประชุมเมืองมาง ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

30 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง (เมืองมาง 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด

30 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุมเมืองมาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

17 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมการป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชัย อุ่นตาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัคร อปพร. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องการป้องกันสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ สถานที่ฝึกอบรม ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง(เมืองมาง1)

04 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันเข้าพรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง รองถนัด มูลศรี รองนายก อบต.บ้านมาง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านมาง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งมอกและบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

11 กรกฎาคม 2565

ซ่อมไฟฟ้่าสาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

30 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)