ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 ต่อ108

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
474
เดือนที่แล้ว
441
ปีนี้
915
ปีที่แล้ว
6,000
ทั้งหมด
8,659
ไอพี ของคุณ
18.206.14.135


17 เมษายน 2561

17 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561

09 เมษายน 2561

ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ณ อบต.วังหามแห  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

23 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงาน ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

22 มีนาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี. 2561

21 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561

ประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านมาง

30 ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางแจ้งแนวทางการรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังขีพผุู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ 2561 ให้ผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ/พิการ รายเก่า (รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน) ยื่นแสดงตนประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

09 ตุลาคม 2560

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านมางเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 60 ณ ห้อง เมืองมาง 2 โดย โรงพยาบาลเชียงม่วน

08 กันยายน 2560

08 กันยายน 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)