ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
800
ปีนี้
9,325
ปีที่แล้ว
9,923
ทั้งหมด
26,992
ไอพี ของคุณ
3.236.16.13

โครงการส่งเสริมตำบลขับขี่ปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักปลัดอบต.บ้านมาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    บ้านมางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วนและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงม่วน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมาง

03 กันยายน 2564

โครงการอบรมการป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักปลัด อบต.บ้านมาง จัดอบรมการป้องกันภัยพิบัติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชและ กอ.รมน.พะเยา และมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมางและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วน

26 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 (วันอบรม ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
21 มกราคม 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 (ศึกษาดูงาน),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
21 มกราคม 2563

เชิดชูความดีทีมผู้ก่อการดี (บ้านหนองกลาง),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
14 พฤศจิกายน 2562

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านมาง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(กิจกรรมร้อยชุมชนเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ)

 

30 กันยายน 2562

ประมวลภาพ กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคม ปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(พมจ.พะเยา/กาชาดจังหวัดพะเบา/กอ.รอมน.จังหวัดพะเยา/อบจ.พะเยา)

26 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้) ประจำปี ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(การทำกระเป๋า/ตะกร้าใส่ของ จากวัสดุเหลือใช้)

12 กันยายน 2562

โครงการ รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(กิจกรรม ปลูกต้นไม้พื้นที่สาธารณะ อบต.บ้านมาง)

28 สิงหาคม 2562

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(กิจกรรมอบรมให้ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน)

(กิจกรรมทำบ่อสาธิต หมู่บ้านชุมชน)

23 สิงหาคม 2562

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

(กิจกรรมผ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่)

22 กรกฎาคม 2562

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(ระหว่างวันที่ 19-21  มิถุนายน 2562)

21 มิถุนายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)