ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
270
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
5,465
ปีที่แล้ว
6,000
ทั้งหมด
13,209
ไอพี ของคุณ
34.238.248.103


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
30 มีนาคม 2563

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๓ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
16 มีนาคม 2563

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 (วันอบรม ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
21 มกราคม 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 (ศึกษาดูงาน),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
21 มกราคม 2563

โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
17 เมษายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ระดับตำบลประจำปี 2561 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
17 เมษายน 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพสามารถ อปพร.ประจำปี2561,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
11 เมษายน 2561

โครงการบัณทิตน้อยประจำปีการศึกษา 2560,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
09 เมษายน 2561

ศึกษาดูงาน จังหวัดกำแพงเพชร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ณ อบต.วังหามแห  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

23 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงาน จังหวัดตาก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

ศึกษาดูงาน ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

22 มีนาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี. 2561

21 มีนาคม 2561

วันท้องถิ่นไทย. ณ. ลานอเนกประสงค์ อบต.บ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
18 มีนาคม 2561

ประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

ประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านมาง

30 ตุลาคม 2560

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)