ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
723
ปีนี้
500
ปีที่แล้ว
9,923
ทั้งหมด
18,167
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55


โครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 (วันอบรม ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
21 มกราคม 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 (ศึกษาดูงาน),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
21 มกราคม 2563

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านมาง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(กิจกรรมร้อยชุมชนเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ)

 

30 กันยายน 2562

ประมวลภาพ กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคม ปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(พมจ.พะเยา/กาชาดจังหวัดพะเบา/กอ.รอมน.จังหวัดพะเยา/อบจ.พะเยา)

26 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้) ประจำปี ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(การทำกระเป๋า/ตะกร้าใส่ของ จากวัสดุเหลือใช้)

12 กันยายน 2562

โครงการ รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(กิจกรรม ปลูกต้นไม้พื้นที่สาธารณะ อบต.บ้านมาง)

28 สิงหาคม 2562

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(กิจกรรมอบรมให้ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน)

(กิจกรรมทำบ่อสาธิต หมู่บ้านชุมชน)

23 สิงหาคม 2562

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

(กิจกรรมผ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่)

22 กรกฎาคม 2562

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(ระหว่างวันที่ 19-21  มิถุนายน 2562)

21 มิถุนายน 2562

การบริหารจัดการขยะในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
12 มิถุนายน 2562

โครงการ กีฬาผู้สูงอายุตำบลบ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,
09 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,

(กิจกรรม อบรมให้ความรู้สิทธิสตรี กฎหมายน่ารู้)

(กิจกรรมประกวดทำอาหารเพื่อสุขภาพ/กีฬามหาสนุก)

02 เมษายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)