ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
943
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
5,912
ปีที่แล้ว
13,551
ทั้งหมด
37,130
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองมาง 1  โดยนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง      ครั้งที่ 1 /2565 โดยมีข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

อีกทั้งได้ติดตามงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุง พัฒนา งานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป


 
04 กุมภาพันธ์ 2565