ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
943
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
5,912
ปีที่แล้ว
13,551
ทั้งหมด
37,130
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านมาง

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านมาง ได้ดำเนินการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,ท้องถิ่นอำเภอ ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมาง ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ,ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการปี 2565 และการวางแผนการทำโครงการเพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศตามรูปแบบ แผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯและสถานะทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเป็นคณะอนุกรรม การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สัดส่วนผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ คน เพื่อดำเนินการงานกองทุน LTC ต่อไป


 
25 มีนาคม 2565