ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
104
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
5,299
ปีที่แล้ว
6,000
ทั้งหมด
13,043
ไอพี ของคุณ
75.101.173.236นายสมบุตร มูลศรี
ประธานสภา อบต.บ้านมาง

นายคมสิทธิ์ คิดดี
รองประธานสภา อบต.บ้านมาง
นายวีระเดช กันชัย
เลขาสภา อบต.บ้านมาง


นายโสภณ ช่างสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายเจิดศักดิ์ เจือจาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายสาย มูลศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายศรีมูล กันมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายผดุง ชาวน่าน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายปุ๊ด บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายณรงค์ จันต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายเสถียร ผิวขาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายยิ่งยงค์ ท้าวแพทย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายกมล ดอนแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายสีคำ ผาบสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายนาวา สืบแสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายชาญ อินต๊ะสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายมนัส แซ่โฟ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายประสิทธิ์ ลีสกุลเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายพูนชัย บรรจง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11