ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
1,040
ปีนี้
9,361
ปีที่แล้ว
6,000
ทั้งหมด
17,105
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60นายสมบุตร มูลศรี
ประธานสภา อบต.บ้านมาง

นายคมสิทธิ์ คิดดี
รองประธานสภา อบต.บ้านมาง
นายวีระเดช กันชัย
เลขาสภา อบต.บ้านมาง


นายโสภณ ช่างสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายเจิดศักดิ์ เจือจาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายสาย มูลศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายศรีมูล กันมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายผดุง ชาวน่าน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายปุ๊ด บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายณรงค์ จันต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายเสถียร ผิวขาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายยิ่งยงค์ ท้าวแพทย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายกมล ดอนแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายสีคำ ผาบสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายนาวา สืบแสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายชาญ อินต๊ะสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายมนัส แซ่โฟ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายประสิทธิ์ ลีสกุลเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายพูนชัย บรรจง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11