ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
943
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
5,912
ปีที่แล้ว
13,551
ทั้งหมด
37,130
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 216 มิ.ย. 2565
2ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 27 มิ.ย. 2565
3รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 118 ม.ค. 2565
4ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 112 ม.ค. 2565
5ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.25666 ม.ค. 2565
6ประกาศเรื่องการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
7ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 1 30 ธ.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 327 ส.ค. 2564
9รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 317 ส.ค. 2564
10ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 39 ส.ค. 2564
11ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 36 ส.ค. 2564
12ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 21 มิ.ย. 2564
13ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 17 พ.ค. 2564
14ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256522 ก.พ. 2564
15ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 19 ก.พ. 2564
16ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 4 ก.พ. 2564
17ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 13 ธ.ค. 2563
18ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.บ้านมาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 7 ธ.ค. 2563

1