ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
943
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
5,912
ปีที่แล้ว
13,551
ทั้งหมด
37,130
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ 7 มิ.ย. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ 15 มิ.ย. 2564
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ 422 ก.พ. 2564
4รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 318 ส.ค. 2563
5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 217 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 111 มิ.ย. 2563
7รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 45 ก.พ. 2563
8รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 330 ต.ค. 2562
9รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 220 ส.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 122 พ.ค. 2562
11รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 41 ก.พ. 2562
12 ประชาสัมพันธ์รนายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 330 ต.ค. 2561
13 ประชาสัมพันธ์รนายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 217 ส.ค. 2561
14ประชาสัมพันธ์รนายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สมัยสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 130 เม.ย. 2561

1