ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
800
ปีนี้
9,325
ปีที่แล้ว
9,923
ทั้งหมด
26,992
ไอพี ของคุณ
3.236.16.13

ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
12 พฤษภาคม 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564

15 มีนาคม 2564

การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
24 ธันวาคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

27 พฤศจิกายน 2563

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
15 ตุลาคม 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

29 พฤษภาคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

25 มีนาคม 2563

รายงานติดตามและประเมินผลแผน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
27 ธันวาคม 2562

การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
26 ธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2561

ประกาศเรื่อง ให้ผู้มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อขำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
20 ธันวาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)