ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด


แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
194
เดือนที่แล้ว
1,058
ปีนี้
11,010
ปีที่แล้ว
16,794
ทั้งหมด
59,022
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

แบบประเมินความพึงพอใจ(ด้านซ้าย)
หัวข้อวันที่ผลการแสดงความเห็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีโครงสร้าง/แผนผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนโปร่งใส01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีขั้นตอนการบริการสะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีระเบียบ/แบบฟอร์ม/เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีนวัตกรรม และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีความรู้ความสามารถให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีความตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริหารและมีจุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจในเรื่องที่ขอรับบริการ01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ
01 ตุลาคม 2563ผลสำรวจ