ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/01/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
1,040
ปีนี้
9,361
ปีที่แล้ว
6,000
ทั้งหมด
17,105
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60
สำรวจความคิดเห็น Vote
หัวข้อวันที่ผลการแสดงความเห็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีโครงสร้าง/แผนผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนโปร่งใส01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีขั้นตอนการบริการสะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีระเบียบ/แบบฟอร์ม/เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีนวัตกรรม และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีความรู้ความสามารถให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีความตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริหารและมีจุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจในเรื่องที่ขอรับบริการ01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ
01 ตุลาคม 2561ผลสำรวจ